Prezentácia IZ Danubia Park – skrátená verzia

Na pravom brehu Dunaja, v oblasti zdrže Hrušov v Čunove, vyrastie nové medzinárodné stredisko športu a cestovného ruchu. V areáli na ploche 220 hektárov sa sústredí množstvo zariadení a atrakcií pre rekreačných i vrcholových športovcov, turistov i bežných návštevníkov.

V stredisku sa spoja výhody mesta a krásnej prírody a na brehoch Dunaja vytvoria jedinečné miesto oddychu a trávenia voľného času pre obyvateľov Bratislavy, Slovenka, ale aj priľahlých oblastí Rakúska a Maďarska.

Projektu Danubia Park bude patriť jedinečné postavenie na trhu turizmu vďaka komplexnej ponuke služieb v oblasti aktívnej rekreácie, športu a pobytu vo voľnej prírode.